Us adjuntem un conjunt de respostes de possibles dubtes respecte el nivell 3 (avançat) de l’ACTIC:

 Quines competències s’acrediten en el nivell 3?

El certificat d’aquest nivell acredita un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació respecte, com a mínim, dues de les competències que la persona interessada ha de triar entre les competències  C4 a la C8.  

  

 En quantes competències del nivell avançat puc inscriure’m?

L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de les cinc competències, fent una sola sol·licitud i un únic pagament de la taxa.

 Quan s’obté el certificat del nivell avançat?

El certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències.  Quan l’aspirant obtingui el resultat d’apte/a per a una nova competència, podrà descarregar-se un nou certificat on aquella quedi incorporada a la llista de competències acreditades.

 La prova del nivell avançat es fa en diferents sessions?

La prova d’avaluació corresponent al nivell 3 es farà en una o en dues sessions, en funció del nombre de competències en les que l’aspirant  vulgui avaluar-se.  Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s’avaluen en la sessió (cada bloc d’activitats té una durada màxima de 35 minuts).

 Què passa si s’obté el resultat d’apte/a en una única competència del nivell 3?

Si l’aspirant obté el resultat d’apte/a en una única competència, el resultat serà vàlid fins que no s’actualitzin els continguts d’aquesta competència.  Quan obtingui el resultat d’apte/a en una altra competència podrà descarregar-se el certificat del nivell 3.

Si l’aspirant  obté un resultat de no apte/a en una competència del nivell 3, pot tornar a examinar-se d’aquesta competència en la segona sessió de la prova?

No, haurà de presentar una nova sol·licitud.  Les competències a avaluar en una segona sessió han de ser diferents de les que han estat objecte de la primera sessió i de les que eventualment s’hagin acreditat en proves anteriors.

Imprimeix

Sky Bet by bettingy.com