El Telecentre va aconseguir el 2010 l’acreditació per ser centre oficial col·laborador i examinador del certificat ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Per tal d’obtenir l’acreditació, es realitza una evaluació sobre els coneixements, les habilitats i les aptituds en l’àmbit de les TIC. Amb aquesta prova es determina el nivell d’eficàcia i eficiència dels usuaris, així com també el seu nivell de cultura i civisme digital.

Tota la informació relativa a l’ACTIC la podeu trobar  a la pàgina http://actic.gencat.cat de la Generalitat de Catalunya.
Per fer la prova és necessari inscriure’s en aquesta mateixa pàgina a l’apartat Inscripció d’aspirant. Un cop inscrits cal sol·licitar, a través de la mateixa web, una data d’exàmen que estigui disponible en el calendari que és mostra i un cop el sistema notifiqui la data i hora com a bona ja és pot venir a fer l’exàmen al Telecentre en el dia assignat.

Què és l'ACTIC?

L’ACTIC és el certificat d’acreditació de competències en TecnologieProva actics de la Informació i de la Comunicació (TIC). Permet a qualsevol persona de més de 16 anys, després de superar una prova d’avaluació, obtenir un certificat emès per la Generalitat que acredita un determinat nivell en competències digitals. 
L’ACTIC avalua la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les TIC  que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Consta de tres nivells: bàsic, mitjà i avançat. Per obtenir el certificat, s’ha d’aprovar un examen en un dels centres col·laboradors autoritzats. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics.

Característiques de l’ACTIC

Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular por acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

Imprimeix

Sky Bet by bettingy.com