Les taxes municipals per a la utilització de les instal·lacions i equipament del Telecentre són els següents:

Concepte

Descripció

Import

Alta com a usuari

Imprescindible per a poder gaudir dels serveis

Gratuït

Carnet d’usuari

 

3.00 €

Utilitzar un equip

Si es disposa de Carnet d’usuari es tindrà mitja hora gratuïta al dia.

0.70 €/30 min

 

TELETREBALLADORS:

Teletreballadors fins a 5 h/setmana

 

Utilitzar aula de teletreballadors  + aula de reunions (tot en horaris prèviament fixats).

8.00 €/mes

Teletreballadors fins a 10 h/setmana

14.00 €/mes

Teletreballadors fins a 15 h/setmana

18.00 €/mes

 

LLOGUER D’EQUIPAMENT:

Lloguer del projector

Institucions públiques

Empreses

30.00 €/dia

60.00 €/dia

Lloguer del portàtil

Només teletreballadors

10.00 €/dia

 

 

 

UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENT:

Impressió/fotocopia B/N

 

0.05 €

Impressió color A4

 

0.25 €

Impressió color A3

 

0.50 €

Impressió amb Plotter

 

2.00 €/metre

Impressió amb Plotter color

 

4.00 €/metre

Utilització escàner

 

Gratuït

Gravar CD/DVD (no inclou CD)

 

1.00 €/Cd

 

LLOGUER AULES:

Cursos 1 a 50 hores

 

9.00 €/hora

Cursos de 51 a 150 hores

 

8.00 €/hora

Cursos de més de 150 hores

 

7.00 €/hora

A aquests preus, s’hi afegirà 1.00 €/hora en cas d’haver-hi despeses d’administració a càrrec del Telecentre.

 

* Aquests són els preus actuals vàlids des de 2013, poden variar en funció d'altres factors.

* Alguns conceptes no estan inclosos en aquesta llista, demanar més informació al mateix TeleCentre.

Imprimeix

Sky Bet by bettingy.com